Skolverket/Betyg

På Skolverkets hemsida www.skolverket.se kan du hitta information om det mesta gällande skolutveckling, betyg/bedömning, regler & lagar.

Information om nationella proven till föräldrar i årskurs 6:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.166069!/Menu/article/attachment/Brev_nationellaprovak61.pdf

Information om läroplaner och kursplaner:

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan-1.164001

Information om betyg och betygsättning:

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Informationsfilm om betygssystemet, kunskapskrav, läroplanen osv.

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller att titta på hemma. http://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4