Skoljoggen – Springslanten

Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal och föräldrar. Det görs del till bank- och plusgiro via din internetbank eller via mobilen till exmpel och dels via Swish.

Plusgirokontots nummer är 901126-3 och bankgironumret är 901-126-3. Är det så att du behöver ett vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0 (Swedbank). När betalningen ska göras ska följande information uppges:
Mottagare: Skoljoggen.
Avsändare: Skolans namn.

Ni kan även ”swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 så kommer pengarna direkt in på Skoljoggens 90-konto. Skriv även här Skoljoggen som mottagare och skolans namn som avsändare.

Springslanten går till SOS Barnbyar och Astrid Lindgrens barnby i Bouar i svårt konfliktdrabbade och mycket fattiga Centralafrikanska republiken.

Skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät!

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med den 14 september till och med den 9 oktober 2015.

Du som vårdnadshavare till barn i grundskolan har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten kommer att skicka ut till alla elevers vårdnashavare via mail och i pappersform, men all information går även att hitta här: Skolenkät2015.

 

Projekt Huset

Notering

I dag har vi startat upp Projekt Huset del 1 och 2.

Del 1 avslutades på förmiddagen och del två påbörjades i processgrupperna. Denna del skall färdigställas innan fredag den 18 sept.

Alla började med att i grupper hitta två platser på eller i skolan som var fin eller ful.

Vi hade också funderingar över varför vi tror att arkitekterna valde att lägga en skola på just denna plats. Se PP. PP Huset del 1

Filmen är en avslutning av del 1 där alla fick i sina grupper sätta upp två bilder på ett mörkt och ett ljust tyg.